Switrace

Switrace

Switrace är en tillverkare av dataloggrar för temperatur eller temperatur och luftfuktighet som är idealiska för kontroll av kylkedjan vid lagring och transport av temperaturkänsliga varor, som livsmedel och läkemedel, men kan med fördel också användas i laboratorier, lager, industri, kontor eller bostäder där man vill mäta och logga temperatur eller temperatur och luftfuktighet.

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.