Krister

Att välja Antenn

Våra routrar säljs utan antenn. Har du bra täckning räcker det med en standardantenn som monteras direkt på routern. Ska Wi-Fi användas räcker i de flesta fall även med en Wi-Fi antenn. Dubbla antenner kan ge stabilare och snabbare uppkoppling eftersom routern under vissa förutsättningar kan skicka och ta emot flera samtidiga dataströmmar om två antenner används.

För att få en bra signal ska det finnas så lite som möjligt mellan routern och mobilmasten/basstationen. Ska exempelvis en router monteras i ett plåtskåp eller liknande bör antennen installeras på utsidan av skåpet, monteras routern i en källare med väggar av betong vinner man mycket på att installera en antenn utanför huskroppen.

Det finns två huvudtyper av externa antenner: rundstrålande och riktade.

En rundstrålande antennen tar emot signal från alla håll och behöver inte riktas mot en speciell mast. Vet du inte var närmaste mast finns är en rundstrålande antenn ett bra val. En annan fördel är att den kan ta emot signaler från fler master. Skulle en mobilmast bli överbelastad eller få driftstörningar kopplar den automatiskt upp sig mot den näst starkaste.

På fordon eller annan mobil anläggning är en rundstrålande antenn det självklara valet.

Eftersom den tar emot signaler från alla håll fångar antennen även upp störningar från alla väderstreck. Vet du om att det finns störningar i aktuellt område är en riktantenn att föredra. Ett annat fenomen som kan uppstå är att signaler från två olika master med samma signalstyrka fångas upp, det gör att routern kan få svårt att välja vilken mast den ska kommunicera med och frekvent byter mast vilket kan påverka funktionen negativt.

Riktantennen tar huvudsakligen emot signalen från ett håll. Det gör att antennen blir mer effektiv, dvs högre antennvinst och inte lika känslig för störningar.

Namnet syftar på att antenn måste riktas mot en mast. Information om var master finns hittar du på operatörernas hemsidor. Professionella installatörer mäter in signalstyrkan med instrument. I de flesta routrarna finns denna funktion om du ansluter routern till en dator vilket är en mycket bra hjälp i samband med installationen.

Generellt gäller att desto längre antenn desto bättre effekt men samtidigt smalare öppningsvinkel som kräver precision vid installationen. Man kan likna det vid ett munstycke på en vattenslang. En koncentrerad stråle når längre men är svårare att rikta in medan en bred stråle täcker en större yta men når inte lika långt.

Ovan nämnde vi att två antenner kan används samtidigt för att få högre hastighet på överföringen. Vissa antenner har denna funktion inbyggd och det benämns Mimo-antenner, vilket i själva verket är två antenner som är sammanbyggda. Antennkabeln från en Mimo-antenn delas upp i två antennkontakter och ansluts till de båda anslutningarna på routern.

Läs mer om våra antenner här.