M&C - MC Techgroup

I över 35 år har M&C TechGroup tillverkat utrustning för gasanalys till industrikunder med höga krav på tillförlitlighet. Vi tillhandahåller hela M&C sortiment, både reservdelar och nya system. Nedan hittar du de komponenter vi normalt lagerhåller. Hör gärna av dig om det är något ur M&C du vill ha offert på.

Gasanalysteknik spelar en viktig roll i nästan alla sektorer, vare sig det gäller kemisk industri, metallurgi, cementindustri, kraftvärmeverk, pappersbruk eller petroleumindustrin - för att bara nämna några industrier. En mängd olika produktionssteg, från leverans av bränslen, genom olika reaktionsprocesser för, förbränning och rening till den slutliga utsläppskontrollen kräver mätning av gaskompositioner.

Som leverantör av analysprodukter är M&C fokusområde att stödja kundernas processkontroll. Det skapar mervärden som processoptimering, kostnadsminskning och ökad säkerhet, t.ex. vid giftiga eller explosiva gasblandningar. Särskild vikt läggs vid hög produktkvalitet och den lång livslängd.

Produktutbudet täcker hela processen för gasmätning och gasanalys. Spektrumet sträcker sig från gasprovssonder, uppvärmda ledningar, pumpar, kylare, filter och analysatorer till mobila och kompletta gaskonditioneringssystem, även med större dimensioner. Produkter för speciella mätuppgifter som kvicksilvermätning ingår också i produktutbudet. Individuella lösningar skräddarsydda efter kundspecifika krav erbjuds också.

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.