Ammoniak NH3

Gaslarm, gasdetektorer och gastransmittrar för övervakning av läckage av ammoniak NH3.

Ammoniak är en färglös gas med en karakteristisk stark lukt. Den har kemisk formel NH₃ och består av en kväveatom bunden till tre väteatomer. Ammoniak är mycket lösligt i vatten, och dess lukt kan vara skarp och irriterande vid höga koncentrationer.

Den vanligaste användningen av ammoniak är som en industriell kemikalie, speciellt i produktionen av gödningsmedel. Dessutom används det också i rengöringsprodukter, köldmedium och i vissa medicinska tillämpningar.

Det är viktigt att hantera ammoniak med försiktighet på grund av dess giftighet och frätande egenskaper. Kontakt med ammoniakgas kan orsaka allvarliga irritationer i ögon, hud och luftvägar.

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.