Gasol (propan)

Gaslarm, gasvarnare, gasdetektorer och gastransmittrar för övervakning och larm vid  läckage av gasol (propan) C3H8.

Gasol är en brandfarlig gas som består av en blandning av kolvätena propan och butan. Namnet gasol används bara i Sverige. I engelskspråkiga länder används vanligen begreppet LPG (liquefied petroleum gas). Den har ett högt energiinnehåll. Brinnande gasol kan uppnå en temperatur av 1900°C. 

Gasol övergår under tryck till vätska och komprimeras därför i behållare som tar mycket mindre plats. 250 liter gas ger en liter vätska. Överst i gasolflaskorna finns alltid gasol som gas och allteftersom gasen förbrukas övergår mer av vätskan till gasform.

Gasol är luktfritt, men för att man ska upptäcka om den läcker tillsätts ett luktämne som ger den karaktäristiska gasollukten. Gasen i sig är inte giftig men mycket brandfarlig.  

Det vanligaste olyckor till följd av gasolläckage är explosioner och kvävning. Gasol som läcker ut i ett slutet utrymme bildar snabbt en mycket explosiv och lättantändlig gas. När elapparater slås på eller av bildas ofta små gnistor som räcker för att antända gasblandningen med en explosion som följd. 

Gasolen är cirka 1,5 gånger tyngre än luft. Detta medför att gasol som läcker ut initialt kan sjunka mot marken eller golvet och trycka undan syret med kvävningsrisk som följd. Med tiden späds gasolen ut och blandas med luften. 

För att undvika olyckor kan gaslarm för gasol eller syre användas. Ett larm, installeras normalt med blixtljus och/eller siren, indikerar minskad koncentration av syre i luften. För att upptäcka gasolläckage i slutna förvaringsutrymmen rekommenderar vi gasollarm. I utrymmen där människor uppehåller sig kan det vara befogat att använda både gaslarm för låg syrenivå placerad nära golvet och ett gasollarm.

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.