Krister

Grindstyrning

Den smidiga grindstyrningen har under det senaste året utvecklats på många sätt. Funktionen som möjliggör öppning från telefoner med dolt nummer är en av dessa. Den gör det möjligt för räddningstjänsten och andra som har dolt nummer att med hjälp av en kod öppna grinden utan att obehöriga får tillträde. Nu har den kommit även med WiFi anslutning vilket har efterfrågats av många kunder.

Du kan välja en grindstyrning för upp till 20 användare eller den för upp till 1000 användare. Båda varianterna finns för uppkoppling via mobilanslutning eller WiFi.

Grindstyrningen kopplas till styrenheten för en grind, port eller bom och kan styra det flesta på marknaden förekommande varianterna.

Vi kan nu erbjuda ett förbetalt kontantkort som är aktiverat i 5 år. Då slipper du fylla på med pengar varje år för att hålla liv i abonnemanget.