Krister

GSM Gate Control

GSM Gate Control är en fjärrstyrning som gör det möjligt att öppna en grind, port eller bom till parkering/parkeringshus från en mobiltelefon. Användaren kan öppna via den tillhörande mobilappen, samtal eller SMS. Den finns i två versioner, en som klarar upp till 20 användare och för upp till 1000 användare.

Normalt lägger administratören in de telefonnummer som har rättighet att styra Gate Control och det blir då en hög säkerhet mot tillträde för obehöriga. I vissa situationer finns det behov av tillträde för utomstående som inte finns inlagda. Exempel på det är räddningstjänsten (ringer från dolt nummer), vid uthyrning av stugor, tillträde till sjöar med krav på fiskekort och andra typer av uthyrningsverksamhet.

Den senaste uppdateringen av programvaran är gjord för att räddningstjänsten och andra med dolt nummer ska kunna öppna grindar och bommar. Administratörer lägger in en unik kod som möjliggör öppning. Loggning sker och enheten kan konfigureras så att SMS skickas till administratören när funktionen används.

Kontakta oss gärna om du vill veta mer om den nya funktionen.