Krister

IoT-revolutionen är här – koppla upp VA-systemet nu

Ayyekas unika programvara för Field Assets Intelligence (FAI ™) ger oöverträffad synlighet, snabba varningar och beslutsunderlag. Vi erbjuder kommunala vatten- och avloppsverk, myndigheter och tillsynsmyndigheter samt industriella aktörer de verktyg som behövs för att övervaka och hantera sina kritiska tillgångar och miljön.

FAI ™ består av ett intuitivt användargränssnitt för datavisualisering och rapporter, verktyg för fjärrkonfiguration, en mobilapp och avancerad datahanteringsfunktion. Detta ger en enkel men ändå kraftfull mjukvaruplattform för hantering av dina Wavelet ™ - fältenheten och den data som samlas in.

Fjärrövervakning på avlägsna platser har aldrig varit enklare. Med den unika teknik och möjligheten att ansluta i princip vilken sensor som helst kan Ayyeka överföra data på ett tillförlitligt och säkert sätt till vilket datasystem som helst.

Data kan analyseras direkt i molntjänsten eller överföras till överordnat övervakningssystem. Läs mer om Wavelet från Ayyeka här.

Härhittar du information om fältmätning utförd av vår samarbetspartner ELiVA.