Krister

Mätning med Wavelet i praktiken

Wavelet från Ayyeka är en flexibel enhet framtagen för insamling av mätdata som skickas till en molntjänst. Wavelet är batteridriven och de flesta standardsensorerna på marknaden kan användas. Wavelet kan programmeras för att anpassa mätfrekvensen beroende på aktuella värden från från de anslutna sensorerna. Exempelvis kan den den börja att provta vattenkvaliteten när en viss nivå uppmäts eller mäta mer frekvent på samma givare.

Björn och Tomas på ELiVA har arbetat med inmätningar i ledningsnät under många år. De har valt att bygga in Wavelet i en skyddsväska. I väskan har de monterat ett extra batteri och fäst en puck-antenn direkt på väskan. De har fått en mycket flexibel enhet som är lätt att flytta och ger extra skydd, snyggt tycker vi. Enheten på bilden har varit i drift en längre tid och ser fortfarande ut som när den togs ur kartongen.

Till enheten på bilden har de kopplat en ultraljudsgivare för att övervaka nivån på avloppsvattnet. Beräkningsunderlagen från referensmätning av flöden har lagts in i enheten och värdena presenteras i klartext i molntjänsten. Antennen som sitter direkt på väskan fungerar utmärkt även med förhöjningsringen och brunnslocket på.

Andra enheter i området har försetts med regnmätare. Det gör det möjligt att över tid se korrelationen av nederbörd och ökade flöden i avloppsnätet. Killarna kunde snabbt konstatera att mycket dagvatten tillförs avloppsvattnet och skickas till rening helt i onödan.