Krister

SenseAnywhere

Många slänger sig med begreppet IoT, Internet of Things, för framtida visioner om helt automatiserade städer. I praktiken började det med olika typer av uppkopplade givare. Nu i samband med distribution av temperaturkänsligt vaccin används SenseAnywhere på många håll för att övervaka temperaturer ända ner till -200grader.

Givarna, som inte är mycket större än en tändsticksask, finns för loggning och larm av temperatur, luftfuktighet, vibrationer och CO2.

Givarna har upp till tio års batteritid och skickar mätdata trådlöst via en accesspunkt till en molntjänst. Du når enkelt data via smarta telefoner, paddan eller datorn och får larm när dina gränsvärden över- eller underskrids.

Givarna kan placeras i olika rum, tillsammans med temperaturkänsliga varor eller i fordon för att säkerställa rätt temperatur och luftfuktighet. Perfekt för bl.a. odling i växthus där temperaturen vare sig ska vara för låg eller hög. Ställ en givare bredvid dina plantor och få larm om du behöver släppa ut värmen eller slå på tillskottsvärme.

Enheten laddar automatiskt upp informationen till molnet när den är i närheten av en accesspunkt och lämpar sig därför även utmärkt för uppföljning av temperaturkänsliga transporter. Leverantören kan dokumentera att köldkedjan inte brutits eller att blommorna som levererats inte utsatts för låga temperaturer.

Se informationsfilmen längst ner på vår produktsidan.

Du kan även låna ett demo-kit för att prova funktionaliteten i din tänkta applikation. Kontakta oss på info@acandia.se