Krister

Upptäck vattenläckage i tid

HW-group erbjuder flera enheter för att i tidigt skede få larm vid läckage från vattenledningar, glykol från kylsystem, kondens, avloppsvatten mm. En sensorkabel placeras på lägsta punkten i direkt närhet till anläggningen som ska övervakas. Upp till 85m sensorkabel kan anslutas och vid behov förlängas ytterligare med förlängningskabel.

Till den nya WiFi-enheten kan du ansluta upp till fyra sensorkablar och få separata larm för de olika slingorna.

Nedan en sammanställning av funktionerna hos de olika enheterna.

Hör gärna av dig om du har några frågor så berättar vi mer.